Năm cấp độ lồng khung

Được quy định bởi Fine Art Trade Guild, năm cấp độ lồng khung đưa ra một khuôn mẫu những tiêu chuẩn cho xưởng khung chuyên nghiệp. Không phải xưởng khung nào cũng bắt buộc phải tuân thủ theo những tiêu chuẩn này, tuy nhiên khi đã tuân thủ những tiêu chuẩn đó, xưởng khung chứng tỏ được rằng mình có nhận thức, và khả năng áp dụng những vật liệu, kỹ năng cần thiết để đạt được những tiêu chuẩn được đưa ra. Và hơn hết là kiến thức lồng khung tác phẩm nghệ thuật một đúng cách.

 

Xin lưu ý: năm cấp độ lồng khung này có thể hiểu rằng đó là năm cấp độ bảo vệ tác phẩm của khung hình; được đánh giá dựa trên hình thức và chất lượng hoàn thiện khung. Tuỳ thuộc vào cấp độ khác nhau, kỹ thuật và vật liệu được sử dụng khác nhau. Cho dù khách hàng có chọn cấp độ lồng khung nào thì khung vẫn được hoàn thiện trong một quy trình chất lượng cao.

 

CẤP ĐỘ BẢO TÀNG: cấp độ bảo vệ tối cao cho tác phẩm nghệ thuật

Khung hình cấp độ bảo tàng đều có chứng nhận được dán mặt sau ván hậu, bao gồm những thông tin về vật liệu, ngày niêm phong và kiểm soát chất lượng. Xem thêm tại LINK NÀY.

Mục tiêu – Để tăng tính thẩm mỹ của tác phẩm và cung cấp khả năng bảo vệ tối cao từ những tác động vật lý, ô nhiễm không khí và axit gây ra bởi vật liệu sử dụng trong lồng khung. Sự bảo vệ kéo dài lên tới 35 năm trong môi trường trưng bày bình thường*.

CẤP ĐỘ BẢO TỒN: giúp bảo tồn tác phẩm cho những thế hệ sau

Lồng khung cấp độ bảo tồn đã có mặt tại VG-Lab. Đằng sau mỗi khung có chứng nhận kiểm định chất lượng và ngày niêm phong khung. Xem thêm tại LINK NÀY.

Mục tiêu – Để tăng tính thẩm mỹ của tác phẩm và cung cấp khả năng bảo vệ ở mức cao từ những tác động vật lý, ô nhiễm không khí và axit gây ra bởi vật liệu sử dụng trong lồng khung. Sự bảo vệ kéo dài lên tới 20 năm trong môi trường trưng bày bình thường*.

CẤP ĐỘ TIÊU CHUẨN: bảo vệ tác phẩm ở mức độ vừa phải, trong khi hình thức đóng một vai trò quan trọng hơn

Lồng khung cấp độ tiêu chuẩn đã có mặt tại VG-Lab. Xin mời xem thêm tại LINK NÀY .

Mục tiêu – Để tăng tính thẩm mỹ của tác phẩm và cung cấp khả năng bảo vệ ở mức vừa phải ô nhiễm không khí và axit gây ra bởi vật liệu sử dụng trong lồng khung. Sự bảo vệ kéo dài lên tới 5 năm trong môi trường trưng bày bình thường*.

 

CẤP ĐỘ TIẾT KIỆM: hình thức khá, nhưng không có khả năng bảo vệ lâu dài

Mục tiêu – Mức độ hình thức ở mức chấp nhận được với chi phí thấp. Không có khả năng bảo vệ tác phẩm một thời gian dài.

 

CẤP ĐỘ TỐI THIỂU: cắt giảm kinh phí là điều quan trọng nhất

Mục tiêu – Lồng khung tác phẩm với chi phí thấp nhất có thể, bỏ qua sự quan trọng của hình thức và chất lượng. VG-Lab khuyến cáo không sử dụng cấp độ này với bất kỳ bản in mỹ thuật nào.

 

*”Môi trường trưng bày bình thường” được xác định bởi Fine Art Trade Guild là nơi trưng bày có nhiệt độ từ 10 – 25 độ C, độ ẩm không khí từ 40 – 60%. Chúng tôi hiểu rằng hiếm có khi nào khung hình được trưng bày và bảo quản trong điều kiện như trên, cho nên chúng tôi khuyên khách hàng của mình mang khung đi bảo dưỡng định kỳ mỗi 3 năm (hoặc trong bất kỳ trường hợp nào bạn thấy cần thiết).

 

Nguồn tham chiếu:

Đăng ký nhận tin VG-Lab

Các bài viết liên quan