Tu bổ khung

Dịch vụ bảo dưỡng, thay mới khung tranh/ảnh

Khung tranh/ảnh hao mòn theo thời gian

VG-Lab nhận tu bổ khung tranh/ảnh

Khung mối mọt, kính vỡ hay bị nước ẩm

Hãy liên hệ VG-Lab để được nhận tư vấn

Quy trình tu bổ

Mỗi khung hình là một câu chuyện riêng, chúng tôi sẽ tư vấn giải pháp tu bổ dựa trên tình trạng thực tế của chiếc khung. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tu bổ khung như sau:

Liên hệ VG-Lab