Các dịch vụ của VG-Lab

In Giclée

Các dịch vụ in ấn Giclée chất lượng cao tại VG-Lab.

Khung tranh/ảnh

Các dịch vụ liên quan tới khung tranh/ảnh tại VG-Lab.

Dịch vụ bồi giấy

Bồi hoàn thiện bản in/tranh vẽ để giúp việc lưu trữ, bảo quản và trưng bày được an toàn và thuận tiện hơn.

Số hoá tranh/ảnh

Dịch vụ số hoá tranh/ảnh độ phân giải cao tại VG-Lab.