Dịch vụ khung tranh/ảnh

Chỉ cần bạn ngỏ ý, chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp sản xuất phù hợp

Tìm đến VG-Lab

Giải pháp khung tranh/ảnh chống ăn mòn

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về tranh ảnh kỹ thuật số như: in ấn, lồng khung, số hoá, tu bổ, phục chế và bảo quản.

Khung nổi

Phương pháp lồng khung tạo hiệu ứng tác phẩm lơ lửng.

Khung bo cửa sổ

Phương pháp bảo vệ tranh ảnh kinh điển đã được thời gian chứng minh.

Tu bổ khung

Dịch vụ tu bổ, bảo trì, bảo dưỡng hoặc thay mới khung tranh/ảnh cũ.

Liên hệ VG-Lab