Các kích cỡ tiêu chuẩn

Các kích cỡ tiêu chuẩn là gì? 

 

Tại VG-Lab, cũng như Hoa Ta © Web2Print, chúng tôi phân loại các kích cỡ tiêu chuẩn và các kích cỡ tuỳ chọn. Trong khi kích cỡ tuỳ chọn là việc sản xuất hoàn toàn dựa trên ý muốn kích thước riêng của khách hàng, thì kích cỡ tiêu chuẩn là những kích cỡ chúng tôi phát triển để tối ưu quy trình sản xuất. Do đó khi bạn chọn các kích cỡ tiêu chuẩn cho việc in ấn & lồng khung, bạn sẽ tự động nhận được một mức giá rất ưu đãi.

Ngoài ra, khi chọn lựa in và làm khung dựa trên các kích cỡ tiêu chuẩn, đơn in sẽ được hoàn thiện trong thời gian sớm hơn (khi còn hàng). Ví dụ đơn hàng in và làm khung kích cỡ tiêu chuẩn có thể hoàn thiện trong 3-5 ngày, trong khi các đơn in và làm khung theo kích thước tuỳ chọn, thời gian hoạn thiện từ 10 ngày cho tới 3 tuần.

Liệt kê các kích cỡ tiêu chuẩn của các bản in?

Các kích thước tiêu chuẩn của bản in:

20 x 30 cm (hoặc A4) 30 x 45 cm (A3)
40 x 60 cm (hoặc A2) 60 x 90 cm (hoặc A1)
73 x 110 cm 110 x 165 cm
30 x 30 cm 60 x 60 cm 110 x 110 cm

 

Liệt kê các kích cỡ tiêu chuẩn của khung?

Các kích thước tiêu chuẩn của khung:

30 x 40 cm 40 x 55 cm
50 x 70 cm 70 x 100 cm
40 x 40 cm 70 x 70 cm

Đăng ký nhận tin VG-Lab

Các bài viết liên quan