Posted on

IN ẤN CHUYÊN NGHIỆP CHO NHIẾP ẢNH – Phần 2: Quy trình in

PHẦN 2: GIỚI THIỆU VỀ QUY TRÌNH IN ẤN CHUYÊN NGHIỆP

Là phần tiếp nối của chuỗi bài viết về in ấn chuyên nghiệp cho nhiếp ảnh do NAG/Master Printer Bạch Nam Hải của Vietnam Giclée Lab biên soạn. Đọc phần 1: Tại đây

Thiết lập môi trường làm việc có kiểm soát màu sắc, lựa chọn và cài đặt thiết bị đầu cuối chính xác. Monitor calibration, printer calibration, tiêu chuẩn sáng D50 là gì.

Bốt xem ảnh dưới ánh sáng chuẩn D50 của hãng GTI lite. (Nguồn ảnh: GTILite)

 

Ở phần 2 của series In ấn chuyên nghiệp cho nhiếp ảnh, tôi xin được giới thiệu về quy trình in ấn chuyên nghiệp trong đó bao gồm: Thiết lập môi trường làm việc và một workflow xuyên suốt, lựa chọn và cài đặt thiết bị đầu cuối chính xác. Monitor calibration, printer calibration, tiêu chuẩn sáng D50 là gì.

Đây là quy trình làm việc chung của hầu hết các ngành liên quan tới hình ảnh/màu sắc chính xác nói chung, cũng như nhiếp ảnh nói riêng. Continue reading IN ẤN CHUYÊN NGHIỆP CHO NHIẾP ẢNH – Phần 2: Quy trình in

Posted on 1 Comment

IN ẤN CHUYÊN NGHIỆP CHO NHIẾP ẢNH – P1: Công nghệ in

GIỚI THIỆU

 

Chỉ khi ảnh được in, bạn mới thực sự thấy tác phẩm của mình.

Bản thân tôi cũng là một nhiếp ảnh gia nên việc in ấn càng trở nên thật sự quan trọng. Vì thế tôi xin được chia sẻ một chút kiến thức về in ấn đã học được trong thời gian học về Photo Imaging bên nước Úc.

Trong thời đại analog (kỹ thuật xưa) thì công việc sản xuất ra một tấm hỉnh phải được thực hiện trong phòng tối với máy phóng, rọi, tráng ảnh, cùng với vô số các chất hoá học để thợ tráng có thể chỉnh sửa (retouching) theo mong muốn của mình hoặc của nhiếp ảnh gia. Continue reading IN ẤN CHUYÊN NGHIỆP CHO NHIẾP ẢNH – P1: Công nghệ in