GỬI FILES IN

This post is also available in: enEnglish

Gửi files in

Có 3 phương án tốt nhất để gửi file in tới VG-Lab như sau:

  1. Gửi file tới Dropbox của lab tại đây.
  2. Sử dụng WETRANSFER cho file tới 2GB.
  3. Gửi bằng link Dropbox hoặc Google Drive của khách hàng.

Tài nguyên

Mời các bạn downloads ICC Profiles và các tư liệu in ấn tại trang này.

ICC Profiles: