GỬI FILES IN

This post is also available in: English

Gửi files in

Có 3 phương án tốt nhất để gửi file in tới VG-Lab như sau:

  1. Gửi file tới Dropbox của lab tại đây.
  2. Sử dụng WETRANSFER cho file tới 2GB.
  3. Gửi bằng link Dropbox hoặc Google Drive của khách hàng.