Loading...

Switch Language

GỬI FILES IN

by Danny Bach, May 18, 2017

This post is also available in: enEnglish

Gửi files in

Có 3 phương án tốt nhất để gửi file in tới VG-Lab như sau:

  1. Gửi file tới Dropbox của lab tại đây.
  2. Sử dụng WETRANSFER cho file tới 2GB.
  3. Gửi bằng link Dropbox hoặc Google Drive của khách hàng.